Standee cuốn

Loại standee này có thể co rút
Standee cuốn
Standee cuốn