Giá thành in tờ rơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Giá thành in tờ rơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

 


Số lượng thành phẩm tờ rơi

 

 


Kích thước khuôn khổ in tờ rơi

 

 

 


Chất liệu và định lượng giấy  tờ rơi